Post Tagged ‘moraal’

Zin in het leven

Geplaatst: 03/03/2012 in Ecip
Tags:, , , , , ,

Zin in het leven, dat lijkt mij zo’n beetje de zin van het leven.
We zijn de meest intelligente soort op aarde, al blijkt dat niet vaak uit onze handelingen.
Toch zouden we juist daardoor zin kunnen geven aan ons leven.
Zin om te studeren, te werken, verdraagzaam te zijn, sociaal en barmhartig.
Zin in eten, drinken, sex.
Zin in een feestje, dansen, mensen om ons heen.
Veel zin, nietwaar?
Alleen zit er af en toe de onzin van het leven tussen, waardoor je dus effe minder zin hebt.
Geen zin aan verplichtingen, het eeuwige moeten, vroeg opstaan, belastingaanslagen, het negatieve gezeur van anderen te moeten aanhoren, enz.
Gewoon dus even zin aan een sabbatical year. Prachtige woorden overigens. Oftewel, gewoon effe een jaartje helemaal niks doen. Een zak vol geld mee, paspoort en je goede zin en hatsekidee, de wijde wereld in.
Elders ontdekken wat nu eigenlijk de zin is van het leven hier op aarde.
Volgens mij is het hele leven een groot leerproces en kom je er pas op latere leeftijd achter, wat de zin van het leven is.
Ik heb het gevraagd aan oude mensen en die zeggen allemaal hetzelfde: leef, werk, maar bovenal: geniet.
Oude mensen hebben hun langste leven al geleid, dus die moet ik wel geloven.
Het schijnt, dat het leven veel te kort is om te telkens af te vragen, wat de zin van het leven is.
Je doet, je moet, je slaapt wacht af en wacht ontzettend veel, je herhaalt alles en voor je het weet ben je oud.
Ik blijf dus maar bij mijn standpunt: leef en geniet zoveel mogelijk van de alledaagse, lieve, kleine en fijne dingen.
Probeer je met de juiste mensen te omringen, probeer ook zin aan hun leven te geven.
Wees altijd jezelf en zorg dat je zin maakt, ook als het tegenzit.

De weg voor je, ontvouwt zich langzaam. Stukje voor stukje. Soms zie je een volgende bocht of heuveltje door een tegenligger of iemand die voor je rijdt. Maar het is laat, dus bijna niemand op die weg.
Joúw weg. Je moet er dus maar op vertrouwen dat die weg doorgaat en niet plotseling stopt. Je moet goed opletten en je concentreren, zodat je geen bocht mist, en iedereen in zijn of haar tempo laat rijden om botsingen te voorkomen. Het is een onbekende weg. Het komt je af en toe bekend voor, maar je weet niet waar de nieuwe bocht zich aandient, wat er achter de volgende heuvel ligt.
Maar je bent niet aan je lot overgelaten. Overal staan wegwijzers.
Borden met namen die zeggen waar je naar toe kunt. De kunst is dan om te weten waar je heen wilt en welke stappen daarvoor nodig zijn. Je hebt een routebeschrijving nodig.
Maar die routebeschrijving zegt niet altijd wat je tegenkomt onderweg.
De bochten, heuvels, hobbels in de weg zijn er. Het gaat er maar net om hoe jij ze neemt.
Soms kan je wat sneller, soms moet je afremmen. Maar wat blijft is Vertrouwen.
Vertrouw dat je het kan.
Vertrouw dat je er komt.
Vertrouw dat wat je onderweg ook tegenkomt, jou nooit van je doel zal kunnen afhouden.
Vertrouw dat alles samenwerkt om Daar te komen. Ook al lijkt het soms onmogelijk door alle problemen, ongelukken, omleidingen op je weg.
Vertrouw jezelf.
Want jij bent het Allemaal.

5 regels om gelukkig te zijn

Geplaatst: 27/02/2012 in Ecip
Tags:, , , , , , , , ,

1) Probeer je hart te verlossen van haat.

2) Probeer je hoofd te verlossen van zorgen.

3) Leef eenvoudig en wees blij met elke dag.

4) Wees gul met vriendschap.

5) Geef meer en verwacht minder van het leven.

De vrededuif

Geplaatst: 27/02/2012 in Ecip
Tags:, , , , , , , , ,

Op een dag zat er een vreemde, witte duif voor het hok van de postduif. Hij zag er moe en verfomfaaid uit.
“Dag” zei de postduif. “Dag” zei de witte duif. “Wie bent u als ik vragen mag?” “Ik ben de postduif” antwoordde de postduif. “Ik breng de post.
Brieven en zo. In witte enveloppen En wie bent u?” “Ik ben de vredesduif” zei de witte duif.”Ik breng vrede.”

“Vrede?” De vredesduif knikte. “Is dat moeilijk?” De vredesduif knikte opnieuw. “Heel moeilijk, vrede kun je namelijk niet zien. Die moet je voelen” “Daar ben ik heel goed in, in voelen” zei de postduif. “Wij postduiven vliegen op ons gevoel moet u weten” “Voel eens dan” zei de vredesduif. De postduif deed zijn ogen dicht en voelde. “Ik voel iets zachts” zei hij na een poosje. “Rust, fijns en iets warms. Het doet me denken aan een nest. Een veilig nest, hoog in een boom. En aan maïskorrels en aan verse stukjes brood. 

Zou dat vrede zijn?” “Dat is heel goed mogelijk” knikte de vredesduif. “Wilt u het hebben?” “Graag” antwoordde de postduif. “Als u het tenminste kunt missen.” “Och ik heb genoeg” vervolgde de vredesduif. “Lang niet iedereen wil vrede. Soms gaat mijn hele bestelling retour afzender.”  “Onbegrijpelijk” zei de postduif. “Het voelt heerlijk. Ik dank u wel. Wilt u misschien iets eten?”

“Nee, dank u” zei de vredesduif. “Ik moet gaan. Het is een drukke tijd. “De postduif knikte. “Praat me er niet van. Tot ziens dan maar.
En nogmaals hartelijk dank. Ik wist niet dat vrede zó goed voelde.

De berg van waarheid

Geplaatst: 27/02/2012 in Ecip
Tags:, , , , , , , , ,

Er stond een prachtige berg op aarde met een bord: ‘Zoek en vind de waarheid’.
Mensen die het lazen liepen en klommen vol goede moed naar boven.
Een ieder dacht dat alleen zijn of haar pad de ware en enige weg naar boven was.
Ze hadden vaak geen idee want de paden kruisten elkaar niet. Sommige klommen in groepen anderen liepen alleen.

Maar de berg was hoog en machtig en velen besloten terug te gaan of hun tenten halverwege op te slaan.
Slechts een enkeling klom hoger en hoger en zag verwonderend, dat bovenop de berg vele wegen naar de zelfde top leidde.